Category Archives: Aktualności

Zaawansowanie prac

Od rozpoczęcia budowy do czerwca 2017 r. Wykonawca zrealizował około 60% robót objętych kontraktem.

Na odcinku nr 1 km 4+513 – 5+195 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową pomiędzy studniami S1-S12 oraz SD1-SD11 i nawierzchnię chodników i wjazdów po stronie lewej. Rozpoczęto wykonywanie prac po stronie prawej.                      

Na odcinku nr 2 km 6+105 – 6+477 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową pomiędzy studniami D1-D12 oraz D1-D15. Rozpoczęto wykonywanie chodników po stronie prawej.

Na odcinku km 7+700 do km: 8+450 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Kontynuowano prace związane z budową chodników.

Zaawansowanie prac

Od rozpoczęcia budowy do maja 2017 r. Wykonawca zrealizował około 50% robót objętych kontraktem.
Na odcinku nr 1 km 4+513 – 5+195 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową pomiędzy studniami S1-S12 oraz SD1-SD11 i nawierzchnię chodników po stronie lewej.
Na odcinku nr 2 km 6+105 – 6+477 z głównych asortymentów robót wykonano po stronie lewej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu oraz kanalizację deszczową pomiędzy studniami D1-D12 oraz D1-D15.
Na odcinku km 7+700 do km: 8+450 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Rozpoczęto prace związane z budową chodników.

Zaawansowanie prac

Zaawansowanie robót na dzień 24.04.2017r. wyniosło 45%

Odcinek 1
– Wykonano korytowanie pod stabilizację strona lewa
– Wykonano kanalizację deszczową S1-S12 i SD1-SD11 oraz przykanaliki strona lewa
– Wykonano stabilizację pod poszerzenie drogi strona lewa oraz od km 4+800 – 5+200 strona prawa
– Wykonano MCE od km 4+800 do km 5+200 strona lewa i prawa
– Wykonano warstwę wyrównawczą oraz wiążącą od km 4+800 do km 5+200 strona lewa i prawa
– Ułożono krawężnik na całej długości odcinka po stronie lewej

Odcinek 2
– Wykonano roboty rozbiórkowe
– Wykonano kanał deszczowy na ciągu pieszo rowerowym D1-D12 oraz w ciągu DW 761 od studni D9-D15 bez przykanalików

Odcinek 3
– Wykonano odhumusowanie strony lewej
– Wykonano korytowanie pod stabilizację i stabilizację strony lewej i prawej
– Wykonano MCE oraz warstwę wyrównawczą i wiążącą strony lewej i prawej całego odcinka za wyjątkiem 200 m. (od km 7+700 – 7+900)
– Wykonano warstwy wyrównawczą i wiążącą strony lewej całego odcinka za wyjątkiem 200 m. (od km 7+700 – 7+900)
– Wykonano miejscowo układanie obrzeży
– Ułożono rury pod zatoki autobusowe w km 7+779,30 strona prawa, 7+826 strona lewa i 8+435 strona lewa

Zaawansowanie prac

Odcinek 1
* kontynuowanie robót przygotowawczych, ziemnych, kanalizacyjnych
* ustawianie obrzeży i krawężników
* wykonywanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem str. lewa
* wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu str. lewa

Odcinek 2
* roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
* montaż rurociągów kanalizacji deszczowej

Odcinek 3
* kontynuowanie robót przygotowawczych, ziemnych
* ustawianie obrzeży i krawężników
* wykonywanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem str. lewa
* wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu str. lewa