Category Archives: Aktualności

Zmiana organizacji ruchu

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku Piekoszów – Jaworznia, realizowanym w ramach projektu Rozbudowa DW 761.
Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 02.02.2017.

Roboty drogowe będą prowadzone przy fragmentarycznym zamknięciu jednego pasa ruchu.