Odcinek II bezpieczniejszy dla pieszych i kierowców

Na odcinku nr 2 km 6+105 – 6+477  wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W, warstwę SMA. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnię chodników po stronie lewej oraz po stronie prawej. Wykonano konstrukcję zatok autobusowych po stronie lewej i po stronie prawej.