Odcinek I z miejscami postojowymi, zatokami i nową nawierzchnią

Na odcinku nr 1 km 4+513 – 5+195 wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W, warstwę SMA. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię chodników i wjazdów po stronie lewej i po stronie prawej. Wykonano konstrukcję dwóch zatok autobusowych po stronie lewej i po stronie prawej.