Rada Budowy nr 5

24.07.2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odbyła się Rada Budowy.

Piąta Rada Budowy odbyła się 24.07.2017 w siedzibie ŚZDW w Kielcach. Wykonawca potwierdził 70% wykonanie zakresu robót.