Roboty na DW761 odebrane

Zakończenie robót w ramach rozbudowy DW761 stało się faktem. W dniu 24.10.2017 na placu budowy odbyło się spotkanie przy udziale zainteresowanych stron: Wykonawcy, Nadzoru, Zamawiającego oraz zaproszonych gości.

Odbiór fot 1 Odbiór fot 2 odbiór fot 3