Zaawansowanie prac

Od rozpoczęcia budowy do lipca 2017 r. Wykonawca zrealizował około 70% robót objętych
kontraktem.

Na odcinku nr 1 km 4+513 – 5+195 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po
stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod
poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjnej metodą
głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano
kanalizację deszczową pomiędzy studniami S1-S12 oraz SD1-SD11 i nawierzchnię chodników i
wjazdów po stronie lewej i częściowo po stronie prawej. Wykonano konstrukcje dwóch zatok
autobusowych po stronie lewej.

Na odcinku nr 2 km 6+105 – 6+477 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po
stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod
poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjnej metodą
głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano
kanalizację deszczową pomiędzy studniami D1-D12 oraz D1-D15 i nawierzchnię chodników po
stronie lewej. Wykonano konstrukcję zatoki autobusowej po stronie lewej na wysokości szkoły.

Na odcinku km 7+700 do km: 8+450 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po
stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod
poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo- emulsyjnej metodą
głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Wykonano chodniki po
stronie lewej.