Zaawansowanie prac – stan na sierpień 2017r.

Od rozpoczęcia budowy do sierpnia 2017 r. Wykonawca zrealizował około 80% robót objętych kontraktem.       Na odcinku nr 1 km 4+513 – 5+195 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową pomiędzy studniami S1-S12 oraz SD1-SD1, nawierzchnię chodników i wjazdów po stronie lewej i po stronie prawej. Wykonano konstrukcję dwóch zatok autobusowych po stronie lewej i rozpoczęto wykonywanie zatok autobusowych po stronie prawej.
Na odcinku nr 2 km 6+105 – 6+477 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową pomiędzy studniami D1-D12 oraz D1-D15 i nawierzchnię chodników po stronie lewej oraz rozpoczęto wykonywanie chodników po stronie prawej. Wykonano konstrukcję zatoki autobusowej po stronie lewej na wysokości szkoły i rozpoczęto wykonywanie zatok autobusowych po stronie prawej.
Na odcinku km 7+700 do km: 8+450 z głównych asortymentów robót wykonano zarówno po stronie lewej jak i prawej podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem pod poszerzenie drogi, podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W. Wykonano chodniki po stronie lewej i prawej. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zatok po stronie lewej i prawej.